Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan UNSIL

Pada hari Selasa 4 Oktober 2022, Universitas Siliwangi kembali menggelar Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan masa bakti 2022-2026 yang bertempat di Gedung Mandala Universitas Siliwangi.

Acara Pelantikan dipimpin langsung oleh Rektor UNSIL, Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T., serta turut dihadiri  Ketua Senat, Pimpinan Universitas, Ketua SPI, Ka. Biro, Ketua UPT, Para Dekan Fakultas dilingkungan UNSIL.

Para dosen yang dilantik sebagai berikut:

NO Nama NIP Jabatan pada SK
1 Dr. Diana Hernawati, S.Pd., M.Pd. 197704112021212003 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2 Redi Hermanto, S.Pd., M.Pd. 198109102015041002 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3 Dr. Apip Supriadi, S.E., M.Si. 197104052021211005 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4 Dr. Iis Surgawati, Dra., M.Si. 196306041991012001 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
5 Suyudi, S.P., M.P. 196905302021211002 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
6 Hendar Nuryaman, S.P., M.P. 198710102015041006 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
7 Sri Maywati, S.KM., M.Kes. 197707022021212007 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
8 Iseu Siti Aisyah, S.P., M.Kes. 198006242015042002 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
9 Ir. Nurul Hiron, M.Eng., IPU. 197508192021211002 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
10 Ir. Acep Irham Gufroni, S.Kom., M.Eng. 198503142015041003 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
11 Dr. Yusef Rafiqi, S.Ag., M.M. 197401032021211003 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
12 Biki Zulfikri Rahmat, S.Sos.I., M.E.Sy. 198505082015041003 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
13 Fitriyani Yuliawati, S.IP., M.Si. 198407082021212004 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
14 Taufik Nurohman, S.IP., M.A. 198407252019031001 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
15 Dr. Lilis Karwati, Dra., M.Pd. 196710032021212002 Ketua Jurusan Pendidikan Masyarakat
16 Welly Nores Kartadireja, S.Pd., M.Pd. 198101222021212010 Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia
17 Dr. Yusup Supriyono, S.Pd., M.Pd. 197511052021211009 Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
18 Vepi Apiati, S.Pd., M.Pd. 197504272021212004 Ketua Jurusan Pendidikan Matematika
19 Mufti Ali, S.Pd., M.Pd. 198707222021211001 Ketua Jurusan Pendidikan Biologi
20 Dr. Ruli As’ari, S.Pd., M.Pd. 198805022021211002 Ketua Jurusan Pendidikan Geografi
21 Gugum Gumilar, S.Pd., M.Pd. 198404202021211003 Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi
22 Zulpi Miftahudin, S.Pd., M.Pd. 198112292021211003 Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah
23 Dr. Nanang Kusnadi, S.Pd., M.Pd. 197609032021211002 Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani
24 Ipah Muzdalipah, Dra., M.Pd. 196507082021212002 Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru
25 Dwi Hastuti Lestari Komarlina, S.E., M.Si. 196302262021212001 Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
26 R. Lucky Radi Rinandiyana, S.E., M.Si. 197904102021211002 Ketua Jurusan Manajemen
27 R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA. 197302032021212003 Ketua Jurusan Akuntansi
28 Noneng Masitoh, Ir., M.M. 196312282021212001 Ketua Jurusan Perbankan dan Keuangan
29 Tenten Tedjaningsih, Ir., M.Si. 196509192021212001 Ketua Jurusan Agribisnis
30 Darul Zumani, Ir., M.P. 196302232021211002 Ketua Jurusan Agroteknologi
31 Siti Novianti, S.KM., M.KM. 198105312021212008 Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat
32 Dr. Lilik Hidayanti, S.KM., M.Si. 197703112021212005 Ketua Jurusan Gizi
33 Dr. Lina Marlina, S.Ag., M.Ag. 197402172021212002 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
34 Wiwi Widiastuti, S.IP., M.Si. 198308042021212005 Ketua Jurusan Ilmu Politik
35 Ir. Rianto, S.T., M.T. 198412242021211001 Ketua Jurusan Informatika
36 Ir. Pengki Irawan, S.TP., M.T. 198611162015041001 Ketua Jurusan Teknik Sipil
37 Ir. Rahmi Nur Shofa, S.T., M.T. 198407232021212006 Ketua Jurusan Sistem Informasi
38 Ir. Firmansyah Maulana Sugiartana Nursuwars, M.Kom. 198312052021211001 Ketua Jurusan Teknik Elektro
39 Rifa’atul Maulidah, S.Pd., M.PFis 199010142019032011 Ketua Jurusan Pendidikan Fisika
40 Ai Siti Nurjamilah, S.Pd., M.Pd. 199001312021212002 Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia
41 Nita Sari Narulita Dewi, S.Pd., M.Pd. 198112252015042001 Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
42 Satya Santika, S.Pd., M.Pd. 198611272015041002 Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika
43 Rinaldi Rizal Putra, S.Pd., M.Sc. 198908052021211001 Sekretaris Jurusan Pendidikan Biologi
44 Erwin Hilman Hakim, S.Pd., M.Pd. 198901132021211001 Sekretaris Jurusan Pendidikan Geografi
45 Rendra Gumilar, S.Pd., M.Pd. 198802102021211002 Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi
46 Oka Agus Kurniawan Shavab, S.Pd., M.Pd. 198708052015041002 Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah
47 Iman Rubiana, S.Pd., M.Pd. 198304222021211003 Sekretaris Jurusan Pendidikan Jasmani
48 Jumri, S.E., M.Si. 196307192021211001 Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan
49 Gusti Tia Ardiani, S.E., M.M. 197801262021212003 Sekretaris Jurusan Manajemen
50 Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., Ak., CA. 197107112021211003 Sekretaris Jurusan Akuntansi
51 Dedeh Sri Sudaryanti, S.E., M.Si. 197812152021212010 Sekretaris Jurusan Perbankan dan Keuangan
52 Yuldan Faturahman, S.KM., M.Kes. 198106132021211004 Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat
53 M. Ali Andrias, S.IP., M.Si. 198203242021211004 Sekretaris Jurusan Ilmu Politik
54 Alam Rahmatulloh, M.T. 198712212019031007 Sekretaris Jurusan Informatika
55 Andi Nur Rachman, S.T., M.T. 198508122019031006 Sekretaris Jurusan Sistem Informasi
56 Edi Fitriana Afriza, S.Pd., M.M. 199004262021211001 Kepala Laboratorium Microteaching
57 Dr. Nurlaila, S.Pd., M.Pd. 197707172008122003 Kepala Laboratorium Pendidikan Masyarakat
58 Ratu Sarah Pujasari, S.Pd., M.Pd. 198503122021212004 Kepala Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris
59 Siska Ryane Muslim, S.Pd. , M.Pd. 198101282021212006 Kepala Laboratorium Pendidikan Matematika
60 Egi Nuryadin, S.Pd., M.Si. 198903192021211001 Kepala Laboratorium Pendidikan Biologi
61 Ati Sadiah, S.Pd., M.Pd. 198101232021212005 Kepala Laboratorium Pendidikan Ekonomi
62 Resty Agustryani, S.Pd., M.Pd. 198708032021212002 Kepala Laboratorium Pendidikan Jasmani
63 Indi Ramadhani, S.E., M.M. 198705252015042003 Kepala Laboratorium Manajemen
64 Agi Rosyadi, S.E., M.M. 199103152015041001 Kepala Laboratorium Perbankan dan Keuangan
65 Undang, Ir., M.Sc. 196403182021211003 Kepala Laboratorium Proteksi
66 Enok Sumarsih, Ir., M.P. 196408012021212001 Kepala Laboratorium Biometrik
67 Dr. Prima Endang Susilowati, M.Si. 196810021996032002 Kepala Laboratorium Gizi
68 Nur lina, S.KM., M.Kes (Epid). 197607152021212004 Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat
69 Husni Mubarok, S.TP., M.T. 198111252015041001 Kepala Laboratorium Dasar Informatika
70 Ir. Nur Widiyasono, S.Kom., M.Kom. 197212102021211001 Kepala Laboratorium Riset jaringan Komputer, Forensika Digital, dan Internet of Thing
71 Dr. Aradea, S.T., M.T. 197609242021211005 Kepala Laboratorium Riset Informatika dan Sistem Inteligen
72 Iman Handiman, M.T. 197607252021211005 Kepala Laboratorium Mekanika Tanah, Transportasi dan Pemetaan
73 Cecep Muhamad Sidik R, M.T. 198496292019031005 Kepala Laboratorium Sistem Informasi
74 Ir. Sutisna, M.T. 196911242021211007 Kepala Laboratorium Sistem Tenaga Elektrik dan Mesin-Mesin Elektrik
75 Eka Wahyu Hidayat, M.T. 197705222021211004 Kepala Laboratorium Riset Teknologi Multimedia dan Game
76 Ir. Asep Andang, M.T, IPU. 197608232021211002 Kepala Laboratorium Sistem Kendali
77 Heni Sulastri, M.T. 198611012021212001 Kepala Laboratorium Pemrograman
78 Edvin Priatna, M.T. 196901142021211001 Kepala Laboratorium Dasar Pemrograman
79 Yusep Ramdani, M.T. 197509122021211001 Kepala Laboratorium Struktur dan Bahan Konstruksi
80 Aldy Putra Aldya, M.T. 198710262019031002 Kepala Laboratorium Bisnis Digital
81 Ely Satiyasih Rosali, S.Pd., M.Pd 197812142021212003 Kepala Laboratorium Pendidikan Geografi
82 Dr. Siti Fadjarajani, M.T. 196604062021212003 Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
83 Dr. Nana, M.Pd. 197906052005011015 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
84 Dr. Yusuf Abdullah, M.M. 196909012021211003 Ketua Program Studi Magister Manajemen
85 Dr. Diar Veni Rahayu, M.Pd. 198707032019031006 Ketua Program Studi Magister Pendidikan Matematika
86 Dr. Adam Saepudin, M.Si. 196309262021211001 Ketua Program Studi Magister Agroteknologi
87 Dr. Iman Hilman, M.Pd. 198009042015041001 Ketua Program Studi Magister Pendidikan Geografi
88 Dr. Riantin Hikmah Widi, M.Si. 196711031993032002 Ketua Program Studi Magister Agribisnis
89 Dr. Romy Faisal Mustofa., M.Pd. 197809292021211004 Sekretaris
90 Dr. Abdul Mutolib, S.P., M.P. 199201252020121002 Kepala Pusat Penelitian
91 Rani Rahman, S.E., M.Ak. 197106062021211003 Kepala Pusat Pengelolaan KKN dan Pengabdian kepada Masyarakat
92 Dr. Sri Tirto Madawistama, S.Pd., M.Pd. 198011162021211006 Kepala Pusat Pengembangan Publikasi, HKI, dan Paten
93 Dr. Candra Nuraini , S.P, M.Si. 197412152003122001 Kepala Pusat Gender, Perlindungan Anak, Disabilitas, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
94 Dr. Edy Suroso, S.E., M.Si. 197812102021211005 Kepala Pusat Kemitraan, Manajemen Inovasi dan Inkubator Bisnis
95 Rohmat Gunawan, S.T., M.T. 198006092021211007 Kepala Pusat IT dan Energi
96 Dr. Puji Lestari, S.Si., M.Pd. 198401082019032010 Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Pengembangan Prodi dan Akreditasi
97 Unang, Ir., M.Sc. 196408172021211002 Kepala Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi
98 Dr. Mega Nur Prabawati, S.Pd., M.Pd. 198801242021212001 Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Alumni
99 Muhammad Adi Khairul Anshary, S.T.,M.T. 198811102015041006 Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi
100 Euis Rosidah, S.E., M.Ak. 196603132021212002 Kepala Unit Pelaksana Teknis Kewirausahaan Mahasiswa
101 Dr. Soni Tantan Tandiana, S.Pd. 197009152021211004 Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa
102 Budi Riswandi, S.Pd., M.Pd. 198311062021211001 Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
103 Ahmad Hamdan, S.Pd., M.Pd. 198805252019031012 Plt. Sekretaris Jurusan Pendidikan Masyarakat
104 Adita Widara Putra, S.Pd., M.Pd. 198602072019031005 Plt. Kepala Laboratorium Pendidikan Bahasa Indonesia
105 Ilham Rohman Ramadhan, S.Pd., M.Pd. 199303112019031015 Plt. Kepala Laboratorium Pendidikan Sejarah
106 Eko Sujarwanto, S.Pd., M.Pd. 198909232019031008 Plt. Sekretaris Jurusan Pendidikan Fisika
107 Ernita Susanti, S.Pd., M.Pd. 199305202019032023 Plt. Kepala Laboratorium Pendidikan Fisika
108 Ignatia Bintang Filia Dei Susilo, S.Si., M.Sc. 199111242020122005 Plt. Kepala Laboratorium Ekonomi Pembangunan
109 Adil Ridlo Fadillah, S.E., M.Si., Ak., CA. 198708062021211002 Plt. Kepala Laboratorium Akuntansi
110 Nurul Risti Mutiarasari, S.P., M.Si. 199206042018032001 Plt. Sekertaris Jurusan Agribisnis
111 Yogi Nirwanto, S.Hut., M.P. 198810132019931012 Plt. Sekertaris Jurusan Agroteknologi
112 Suci Apsari Pebrianti, S.TP., M.Sc. 199302222022032010 Plt. Kepala Laboratorium Dasar
113 Intan Nurcahya, S.P., M.P. 198507202019032014 Plt. Kepala Laboratorium Produksi
114 Indra Permana, S.P., M.P. 199211112022031009 Plt. Kepala Laboratorium Tanah
115 Faqihuddin, S.P., M.P. 199007102019031016 Plt. Kepala Laboratorium Agribisnis
116 Taufiq Firdaus Al-Ghifari Atmadja, S.Gz., M.Si. 199308012022031012 Plt. Sekretaris Jurusan Gizi
117 Trisna Wijaya, S.E.I., M.E.Sy. 198509112019031006 Plt. Kepala Laboratorium Ekonomi Syariah
118 Agus Ahmad Nasrulloh, S.E.I., M.E.Sy. 198508152019031011 Plt. Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah
119 Randi Muchariman, S.IP., M.A. 198709102019031007 Plt. Kepala Laboratorium Ilmu Politik
120 Dr. Acep Zoni Saeful Mubarok, M.Ag. 197410052002121003 Plt. Kepala Pusat Mata Kuliah Wajib Khusus (MKWK)
121 Gary Raya Prima, M.T. 198608312019031011 Plt. Sekretaris Jurusan Teknik Sipil
122 Andri Ulus Rahayu, M.T. 198904032018031001 Plt. Sekretaris Jurusan Teknik Elektro
123 Rian Nurdiansyah, S.T., M.T. 198809202020121003 Plt. Kepala Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi
124 Novia Komala Sari, S.Pd., M.T. 198811162019032014 Plt. Kepala Laboratorium Hidraulika
125 Muhammad Aris Risnandar, S.Pd., M.T. 198804102019031012 Plt. Kepala Laboratorium Instalasi Elektrik
126 Imam Taufiqurrahman, S.Pd., M.T. 199006122019031014 Plt. Kepala Laboratorium Otomasi Industri
127 Rosi Nursani, M.T. 199306202019032025 Plt. Kepala Laboratorium Manajemen Rekayasa Konstruksi dan Komputasi
128 Linda Faridah, M.T. 199503172019032023 Plt. Kepala Laboratorium Material Elektrik

Dalam sambutannya Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T. mengucapkan terima kasih atas dedikasi kerja keras dan loyalitas pejabat lama dalam menyelesaikan amanah, tanggung jawab serta pengabdiannya kepada Universitas Siliwangi, lebih lanjut Dr. Ir. Nundang, M.T. memberikan ucapan selamat kepada para pejabat baru yang dilantik, beliau menuturkan bahwa pelantikan dan sumpah jabatan yang dilakukan adalah sebagai makna yang sangat berarti dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan. Berharap kedepannya para dosen yang dilantik dapat menjalankan tugas sesuai tugasnya, mudah-mudahan dengan jabatan baru ini, dapat melakukan inovasi-inovasi baru pungkasnya.

Proses pelantikan pejabat diawali dengan pembacaan surat keputusan pemberhentian dengan hormat kepada pejabat lama, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan pejabat baru.

Acara berlangsung lancar dan hikmat dan diakhiri dengan ucapan selamat dan foto bersama.

 

Penulis: Humas UNSIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *